Aktualności

Lodowisko nieczynne 18.02

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 18.02 lodowisko będzie nieczynne z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Dodano: 18-02-2016 więcej »

Lodowisko nieczynne 10.02

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym 10.02  lodowisko będzie nieczynne z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Dodano: 10-02-2016 więcej »

Pytania do przetargu nieogrniczonego na roboty budowlane- przebudowa kamienicy Grodzka 1

Pytania i odpowiedzi:

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową – szalet miejski, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Grodzkiej 1 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 726/5”

                   W dniu 06.02.2016 r. do Zamawiającego za pośrednictwem faxu wpłynęły następujące pytania dot. przedmiotowego postępowania przetargowego:       

czy opracowany wzór na ilość punktów z tytułu terminu wykonania prac jest właściwy?
czy istnieje możliwość zajęcia pasa drogowego (chodnik) przez cały okres wykonywania prac budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych?
po czyjej stronie będą koszty zajęcia pasa drogowego?
 

W związku z czym Zamawiający, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) odpowiada co następuje:

 

Ad. 1. doprecyzowany został wzór dotyczący terminu jako kryterium oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

 

        T min

T = ---------- X 20 pkt

         T o

gdzie:

          T min - termin minimalny (106 dni)

          T o – termin wykonania oferty ocenianej (w dniach – przedział od 106 dni do 136 dni)  

 

Pozostałe wyliczenia pozostają bez zmian.

 

Ad. 2  wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego leży w gestii Miejskiego Zarządu Dróg,

Ad. 3 koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszt ewentualnego projektu czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zapisami SIWZ (rozdz. XIII pkt 6), zapisami opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. III pkt 28, 29) oraz zapisami zawartymi we wzorze umowy (§ 4 pkt 28, 29), leżą po stronie Wykonawcy.

 

Jednocześnie Agencja Rewitalizacji Starówki „ARS” Sp. z o. o. informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: www.ars.plock.pl znajduje się informacja dotycząca możliwości okazania nieruchomości Grodzka 1.

 

Dodano: 08-02-2016 więcej »

Ostrzenie łyżew- lodowisko

Ostrzenie łyżew:

-sobota (06.02)

od godziny 9.00 do godziny 11.00

Cena 12 zł za jedną parę

Dodano: 04-02-2016 więcej »

DISCO LODOWISKO 06.02

Po raz pierwszy w naszym mieście odbędzie się impreza na lodzie DISCO LODOWISKO. Przyjdź na lodowisko i poczuj DISCO . Event DISCO LODOWISKO odbędzie się 6 lutego w godzinach 16.00 - 22.00 na miejskim lodowisku znajdującym się na Placu Starego Rynku.


Oprócz typowej zabawy przy najlepszych hitach DISCO zapewniamy szereg atrakcji m.in.:
-najlepszy układ DISCO
-DISCO karaoke
-nauka tańca na łyżwach ...
Podczas imprezy zostaną wybrani królowa i król DISCO POLO oraz najlepiej wystylizowany łyżwiarz.
W związku z tym zachęcamy do udziału w evencie w przebraniu!
Przy wejściu na lodowisko będzie dostępna bezpłatna wypożyczalnia rekwizytów aby bardziej wtopić się w klimat DISCO. (liczba rekwizytów ograniczona)

Bilety wstępu na DISCO LODOWISKO:
-15zł za dwie godziny w tym wypożyczenie łyżew
-10 zł za dwie godziny z własnymi łyżwami


Pierwsze wejście od godziny 16.00 do 18.00
Drugie wejście od godziny 18.00 do 20.00
Trzecie wejście od godziny 20.00 do 22.00

Dodatkowo każdy uczestnik DISCO LODOWISKO będzie mógł wziąć udział w losowaniu w którym do wygrania jest Voucher do zrealizowania w lokalach KARCZMA POD STRZECHĄ lub BROWAR TUMKSI. Sponsorem nagrody jest BROWAR TUMSKI.

W przypadku złych warunków atmosferycznych termin DISCO LODOWISKO może ulec zmianie.

Bawcie się razem z nami w klimacie DISCO.

Dodano: 02-02-2016 więcej »