Aktualności

Reklama w "Expressie Tumskim"

Szanowni Przedsiębiorcy…

 …kontynuując nasze działania pragniemy Państwu zaproponować kolejne przedsięwzięcie...

Dodano: 28-11-2017 więcej »

Lokale mieszkalne do sprzedaży

Zarząd Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. posiada do sprzedaży lokale mieszkalne w centrum Płocka.

Szczegółowe infomacje dostepne pod nr telefonu 24 367-68-43/46.

Dodano: 27-11-2017 więcej »

Szkolenie z zakresu podatku VAT i CIT w jednostkach gminnych dnia 23.11.2017

W związku z zachodzącymi zmianami w prawie od stycznia 2018r., Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA pragnie przestawić ofertę, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Zapraszamy na szkolenie z zakresu „Podatek VAT i CIT w jednostkach gminnych”, w załączeniu przesyłamy
program szkolenia, dedykowanego pracownikom wydziałów finansowo-księgowych jednostek z udziałem Gminy zobowiązanych do rozliczania podatku VAT i CIT po aktualizacji na 2018 rok.

Dodano: 07-11-2017 więcej »

Badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

               Rada Nadzorcza Agencji Rewitalizacji Starówki ARS  Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 5 lok 6a przedłużyła termin składania ofert i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

              Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS  Sp. z o.o. z siedzibą w  09-400 Płock, ul. Stary Rynek 5 lok 6a.

              Oferty na przeprowadzenie  badania należy składać lub przesyłać  do  Spółki  w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie  sprawozdania finansowego  Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. o.o. za 2017 rok” w terminie do dnia 24 listopada 2017 roku do godz. 12.00.  Obowiązuje data wpływu do Spółki.

               Oferty złożone po upływie terminu do ich składania  oraz  niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Dodano: 06-11-2017 więcej »

Czynne 10.11.2017 r.

Informujemy, iż w dniu 10.11.2017 r. (piątek) Agencja Rewitalizacji Starówki jest nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy!

Dodano: 03-11-2017 więcej »