O rewitalizacji


O rewitalizacji


Płocczanie mają dla Starówki wielki sentyment. W ankiecie “Mieszkańcy Płocka o mieście i jego problemach”, przeprowadzonej wśród 750-osobowej losowo wybranej grupy dla potrzeb “Strategii Rozwoju Miasta do roku 2012”, renowacja Starego Miasta uznana została za jeden z największych sukcesów płockich władz. Aż 2/3 respondentów wskazało Stare Miasto jako ulubione miejsce spacerów. Natomiast wśród ludzi, którzy deklarują chęć zmiany miejsca zamieszkania aż ok. 20 procent chce przeprowadzić się na Starówkę.

W ankiecie pojawiły się też pytania dotyczące konkretnie Starego Miasta. Zdaniem płocczan, należy tam przede wszystkim wyremontować zabytki, zwiększyć liczbę kawiarni, restauracji, barów, hoteli, zadbać o małe formy architektoniczne. Oczekują też, że nowo budowane obiekty będą naśladować stare, stylowe budynki...

Formalny początek procesu rewitalizacji w Płocku - to przyjęcie przez Radę Miasta Strategii Rewitalizacji Płockiej Starówki - 22 kwietnia 1997 roku. Jednak prace nad zmianą wyglądu starego miasta rozpoczęły się wcześniej.

 

Latem 1996 roku odnowiono - dzięki finansowej pomocy sponsorów (m.in. firm: Beckers, Ispo) - elewacje zabytkowych kamienic na Starym Rynku.

Nowy klimat wniósł na rynek Dom Darmstadt. (dawny Hotel de Berlin) odrestaurowana przy pomocy finansowej miasta partnerskiego Płocka, XIX-wieczna kamienica, w której w latach 1802-1804 mieszkał słynny niemiecki romantyk E.T.A. Hoffmann. Obecnie można tam posłuchać dobrej muzyki, poczytać niemieckie książki i czasopisma w doskonale wyposażonej bibliotece, uczyć się języka Goethego.

Częścią rewitalizacji stała się też modernizacja klasycystycznego płockiego ratusza.

Kolejne przedsięwzięcie Płocka to konkurs na zagospodarowanie Starego Rynku, który odbył się jesienią 1996 roku. Dwa lata później zakończyła się realizacja zwycięskiego projektu i płocki rynek zmienił oblicze.

W Płocku operatorem rewitalizacji jest istniejąca od lipca 1998 roku AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI Spółka z. o.o. jako kontynuatorka Miejskiej Agencji Rewitalizacji Starówki działającej od lipca 1997 roku do g.rudnia 1998.