Informacje dla lokatorów i najemców


Przyjęcia interesantów - środy od godz. 08.00 do godz. 15.30 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu)

Siedziba ARS Sp. z o.o.Plac Stary Rynek 5 lok. 6A

 

ARS Pogotowie lokatorskie: 0 501-432-260 

 

Policja: 997 

Straż Pożarna: 998 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Straż Miejska: 986 

Pogotowie Energetyczne: 991 

Pogotowie Gazowe: 992 

Pogotowie Ciepłownicze: 993 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994