O rewitalizacji


O rewitalizacji / Rewitalizacja nagrodzona


Rewitalizacja Starego Miasta w Płocku, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji Starego Rynku z ratuszem i konkursu na zagospodarowanie placu 13.Straconych, została nagrodzona podczas targów “Investcity’98” w Poznaniu. (informacja przygotowana przez Związek Miast Polskich, z werdyktem w załączeniu).

Komisji Konkursowej przewodniczył prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich – Krzysztof Chwalibóg, w jury była też redaktor naczelna czasopisma “Wspólnota” Maria Starkowska, przedstawiciele Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i innych organizacji.

W pisemnym wniosku poprzedzającym prezentację poruszano m.in kwestie:

  • cele planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego użyteczności dla rozwoju ekonomicznego
  • koncepcję finansowania inwestycji infrastrukturalnych, związanych z projektem
  • sposób identyfikacji możliwych partnerów inwestycyjnych
  • koncepcję promocji przedsięwzięcia wobec potencjalnych inwestorów i użytkowników; metody współpracy z dotychczasowymi użytkownikami i mieszkańcami w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów
  • walory estetyczne i użytkowe projektu

Konkursowa prezentacja odbyła się na stoisku Płocka, przygotowanym przez Wydział Strategii i Promocji Urzędu Miasta.

Autorami konkursowej aplikacji byli Milena Gurda-Jaroszewska i Mirosław Romanowski z Miejskiej Agencji Rewitalizacji Starówki, poprzedniczki Agencji Rewitalizacji Starówki ARS sp. z o.o.

Choć było na nią – zgodnie z regulaminem tylko 5 min. – Mirosław Romanowski zdążył przedstawić najważniejsze założenia rewitalizacji i zademonstrować przeźrocza z archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami rynku i Placu 13-tu Straconych. Prezentacja oparta była właśnie na kontrastach – starego z nowym. Na stoisku była również wystawiona makieta konkursowa Placu 13-tu Straconych.

Wysiłek płocczan znalazł uznanie w oczach komisji, która uznała przedsięwzięcia gminy Płock za najlepsze spośród prezentowanych projektów rewitalizacji.

Jak wynika z informacji, uzyskanych w biurze targów, w tym roku koszt jednego metra kwadratowego powierzchni targowej wynosił 340 zł. Jak łatwo obliczyć koszt “wygranego” stoiska – na dzień dzisiejszy – to 5 tys. zł. brutto.

Wniosek konkursowy (5 stron wydruku) można otrzymać w Agencji Rewitalizacji Starówki.