O rewitalizacji


O rewitalizacji / Rewitalizacja nagrodzona / Konkurs na zagospodarowanie Placu 13-tu Straconych


W lutym 1998 roku Miejska Agencja Rewitalizacji Starówki ogłosiła i rozpisała ogólnopolski, otwarty, jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Pl. 13-tu Straconych z fragmentem ul. Bielskiej- po raz pierwszy w Płocku i po raz piąty (wg informacji z Biuletynu Zamówień Publicznych) w Polsce konkurs z nowego rozporządzenia Rady Ministrów, aktu wykonawczego do ustawy o zamówieniach publicznych. /Dz.U. z 1997 r. nr 100 poz. 619/.

Na konkurs spłynęło 10 prac z kraju i zagranicy.

W dniu 18 czerwca, o godz. 11.30 w Domu Darmstadt w Płocku, ul. Stary Rynek 8 nastąpiło publiczne otwarcie kopert zakodowanych numerami prac 007, 006, 003, 002, z nazwiskami laureatów wyróżnień, trzeciej nagrody i pierwszej nagrody.

Zwycięzcy zostało udzielone zamówienie z wolnej ręki na opracowanie uszczegółowionej koncepcji programowo - przestrzennej rejonu Pl. 13 Straconych w Płocku z fragmentem ul. Bielskiej.

I nagrodę w wysokości 14 000 zł zdobył zespół w składzie:

 • Mgr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek
 • Mgr inż. arch. Romuald Malina
 • Paweł Gałeczka
 • Piotr Klasek
 • Agata Kukuła
 • Mariusz Pawlak

Wizualizacja zwycięskiej pracy

 

 

II nagrody nie przyznano

 

III nagrodę w wysokości 7 000 zł zdobył zespół w składzie:

 

 • Arch. Andrzej Grzybowski, kierownik zespołu- konsultant
 • Arch. Marek Janik
 • Arch. Maciej Wilczyński
 • Andrzej Kacprzyński
 • Joanna Procyk
 • Wojciech Śnieżek
 • Marta Wartak

 

Wizualizacja III nagrody

 

 

Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia po 4 500 zł:

 

1. Dla zespołu w składzie:

 

 • Arch. Marek Hryniewicki
 • Olgierd Hryniewicki
 • Antoni Krokiewicz - współpraca

 

oraz

2. Dla zespołu w składzie:

 

 • Arch. Tomasz Królikowski
 • Arch. Józef Śliwiński

Zdjęcia po realizacji inwestycji: