O rewitalizacji


O rewitalizacji / Nowy Stary Rynek


o rozstrzygniętego we wrześniu 1996 r. konkursu zostały zaproszone renomowane zespoły architektoniczne z Polski i Płocka, wyspecjalizowane w renowacji dzielnic staromiejskich. Pięć projektów konkursowych zaprezentowano płocczanom w Domu Darmstadt.

Po konsultacjach społecznych wybrano projekt zespołu architektów warszawskich Marka i Olgierda Hryniewickich oraz Krzysztofa Tauszyńskiego. Jego realizację zakończono we wrześniu 1998 roku. Prace prowadziła poznańska firma Silbudex AEK.

Plac Ratuszowy dawniej


Widok Rynku po remoncie z wieży ratuszowej

W wyniku przyjętej koncepcji zmienia się obecnie charakter placu. W północnej pierzei w kamienicach przewidziano w parterach lokale użytkowe, na piętrach - lokale biurowo-administracyjne, a w górnych kondygnacjach duże, komfortowe mieszkania, także dwupoziomowe. Cały projekt zmierza do ożywienia i zaludnienia Starego Rynku, również wieczorami. W parterach powstają kawiarenki, puby, winiarnie, cukiernie, najchętniej z ogródkami na zewnątrz. Ozdobą rynku jest niezwykła podświetlana fontanna... W południowej pierzei rynku znajdą się lokale, związane z obsługą ruchu turystycznego.


Ogródki letnie na Rynku

Na Stary Rynek w Płocku wraca życie. W sezonowych ogródkach o zmierzchu trudno było znaleźć wolne miejsca.


Fontanna w dzień

O tym, jak atrakcyjnym stał się miejscem, niech zaświadczy fakt, że podczas kampanii wyborczej do samorządu wiele komitetów miało tu swoje imprezy.


Program "Światło Dźwięk" nocą

A nowożeńcy z pobliskiego kościoła farnego i nie tylko, przychodzą tu, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia przy fontannie.