Wynajem lokali usługowych i miejsc parkingowych


Wynajem miejsc parkingowych


Sposób składania ofert

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

ZAPRASZA   DO   SKŁADANIA   OFERT

NAJMU  MIEJSC PARKINGOWYCH / POSTOJOWYCH

  

Oferty można składać w sekretariacie Biura Zarządu ARS Sp. z o.o. przy ul. Stary Rynek 5 lok. 6a w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach : 8°° - 15°°,  bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

ul. Stary Rynek 5 lok. 6a

09-400 Płock

  

Oferta powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę;

2.      adres miejsca postojowego / parkingowego (numer miejsca), o które ubiega się oferent;

3.      oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu;

 

Kryterium wyboru oferty  będzie zaproponowana miesięczna stawka czynszu netto za 1 miejsce postojowe / parkingowe.

 

W celu zapoznania się z warunkami konkretnego miejsca, należy zgłaszać się do działu Administracji ARS Sp. z o.o. przy ul. Synagogalnej 9/11 (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem 24 367 68 46).

Z wzorem umowy najmu można zapoznać się w dziale Administracji ARS Sp. z o.o. przy ul. Synagogalnej 9/11 w Płocku.

 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie oraz telefonicznie. Oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu 

w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty.

Oferent przed podpisaniem umowy najmu  zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji w wysokość 1 miesięcznego czynszu najmu + obowiązujący podatek VAT.

  

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.