Wynajem lokali usługowych i miejsc parkingowych


Wynajem miejsc parkingowych

Wolne miejsca parkingowe do wynajęcia ul. Grodzka 9

Wolne miejsca parkingowe do wynajęcia ul. Grodzka 9

Dodano: 12-03-2019 czytaj dalej »

Wolne miejsca parkingowe do wynajęcia ul. Kazimierza Wielkiego ( obok Fary)

Wolne miejsca parkingowe do wynajęcia ul. Kazimierza Wielkiego ( obok Fary)

Dodano: 12-03-2019 czytaj dalej »

Wolne miejsca parkingowe do wynajęcia ul. Tumska 13 (wjazd od ul. Kaczmarskiego)

Wolne miejsca parkingowe do wynajęcia Tumska 13 (wjazd od ul. Kaczmarskiego)

Dodano: 12-03-2019 czytaj dalej »

Miejsce parkingowe nr 3 i 4; ul. Synagogalna

Miejsce parkingowe usytuowane na dz. nr 705/1 przy ul. Synagogalnej w Płocku Miejsce parkingowe nr 3 i 4 Miesięczny czynsz zł netto za 1 miejsce postojowe - 100,00 zł Kaucja zabezpieczająca (3 – miesięczny czynsz brutto) za 1 miejsce postojowe - 369,00 zł
Dodano: 01-10-2014 czytaj dalej »

Miejsce parkingowe nr 10,11,12; ul.Grodzka 9

Miejsca parkingowe na parkingu przy ul. Grodzka 9 – wjazd od strony ul. Kwiatka 9 Miejsce parkingowe nr 10,11,12 Miesięczny czynsz zł netto za 1 miejsce postojowe - 80,00 zł Kaucja zabezpieczająca (3 – miesięczny czynsz brutto) za 1 miejsce postojowe - 295,20 zł

Dodano: 01-10-2014 czytaj dalej »

Sposób składania ofert

 Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

ZAPRASZA   DO   SKŁADANIA   OFERT

NAJMU   MIEJSC PARKINGOWYCH / POSTOJOWYCH

  

Oferty można składać w sekretariacie Biura Zarządu ARS Sp. z o.o. przy ul. Stary Rynek 5 lok. 6a w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach : 8°° - 15°°,  bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

ul. Stary Rynek 5 lok. 6a

09-400 Płock

  

Oferta powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę;

2.      adres miejsca postojowego / parkingowego (numer miejsca), o które ubiega się oferent;

3.      oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu;

 

Kryterium wyboru oferty  będzie zaproponowana miesięczna stawka czynszu netto za 1 miejsce postojowe / parkingowe.

 

W celu zapoznania się z warunkami konkretnego miejsca, należy zgłaszać się do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ARS Sp. z o.o. przy ul. Stary Rynek 19 w Płocku (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem 24 367 68 46).

Z wzorem umowy najmu można zapoznać się w Dziale ds. Techniczno-Eksploatacyjnych ARS Sp. z o.o. przy ul. Stary Rynek 19 w Płocku.

 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie oraz telefonicznie. Oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu 

w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty.

Oferent przed podpisaniem umowy najmu  zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji w wysokość 1 miesięcznego czynszu najmu + obowiązujący podatek VAT.

  

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.