Wynajem lokali usługowych i miejsc parkingowych


Wynajem lokali usługowych

Lokale użytkowe do wynajęcia

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 

• Lokal usługowy nr 2 położony na parterze budynku Grodzka 8, o powierzchni użytkowej 24,49 m2

 

• Lokal usługowy nr 1 położony na parterze budynku Jerozolimskiej 2/4, o powierzchni użytkowej 11,52 m2

 

• Lokal usługowy nr 2 położony na parterze budynku Kwiatka 9, o powierzchni użytkowej 15,95 m2

 

• Lokal usługowy nr 2 położony na parterze budynku Królewiecka 18, o powierzchni użytkowej 15,84 m2

 

 

Dodano: 25-07-2018 czytaj dalej »

Testowa oferta

Dodano: 27-09-2014 czytaj dalej »

Sposób składania ofert

 

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

ZAPRASZA   DO   SKŁADANIA   OFERT

NAJMU   LOKALU   USŁUGOWEGO

 

Oferty można składać w sekretariacie Biura Zarządu ARS Sp. z o.o. przy ul. Stary Rynek 19 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach : 8°° - 15°°, bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

ul. Stary Rynek 19

 09-400 Płock

 

Oferta powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę;

2.      adres lokalu, o który ubiega się oferent;

3.      oferowaną wysokość stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej;

4.      rodzaj działalności jaka będzie prowadzona;

 

Kryterium wyboru oferty będzie zaproponowana stawka czynszu netto (bez mediów) za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie oraz rodzaj działalności jaka będzie prowadzona.

Z warunkami najmu oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi lokalu można zapoznać się w siedzibie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. - Dział Administracyjny II piętro pok. nr 6, tel. 24 367-68-46, tel. kom. 606-990-458 (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

Z wzorem umowy najmu można zapoznać się w Dziale ds.Administracji ARS Sp. z o.o. przy ul. Stary Rynek 5 lok. 6A w Płocku.

 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie oraz telefonicznie. Oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty.

 Oferent przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji w wysokości 3- krotnego czynszu najmu + obowiązujący podatek VAT.

 

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.