Wynajem lokali usługowych i miejsc parkingowych


Wynajem lokali usługowych

Lokal usługowy nr 3 przy ul. Grodzkiej 8

ARS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal użytkowy nr 3 zlokalizowany w budynku przy ul. Grodzkiej 8 (wejście od ul. Małachowskiego) w Płocku o powierzchni 51,30 m2

Dodano: 28-05-2024 czytaj dalej »

Lokal usługowy nr 2 przy ul. Grodzkiej 8

ARS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal użytkowy nr 1 zlokalizowany w budynku przy ul. Grodzkiej 8 (wejście od ul. Grodzkiej) w Płocku o powierzchni 123,10 m2

Dodano: 28-05-2024 czytaj dalej »

Lokal usługowy nr 1 przy ul. Grodzkiej 8

ARS Sp. z o.o.  posiada do wynajęcia lokal użytkowy nr 1 zlokalizowany w budynku przy ul. Grodzkiej 8 (wejście od ul. Grodzkiej) w Płocku o powierzchni 91,68 m2

Dodano: 28-05-2024 czytaj dalej »

Sposób składania ofert

 

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

ZAPRASZA   DO   SKŁADANIA   OFERT

NAJMU   LOKALU   USŁUGOWEGO

 

Oferty można składać w sekretariacie Biura Zarządu ARS Sp. z o.o. przy ul. Stary Rynek 5 lok. 6a w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach : 8°° - 15°°, bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

ul. Stary Rynek 5 lok.6a

 09-400 Płock

 

Oferta powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę;

2.      adres lokalu, o który ubiega się oferent;

3.      oferowaną wysokość stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej;

4.      rodzaj działalności jaka będzie prowadzona;

 

Kryterium wyboru oferty będzie zaproponowana stawka czynszu netto (bez mediów) za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie oraz rodzaj działalności jaka będzie prowadzona.

Z warunkami najmu oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi lokalu można zapoznać się w siedzibie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. - Dział Administracyjny II piętro pok. nr 6, tel. 24 367-68-46, tel. kom. 606-990-458 (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

Z wzorem umowy najmu można zapoznać się w Dziale ds.Administracji ARS Sp. z o.o. przy ul. Stary Rynek 5 lok. 6A w Płocku.

 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie oraz telefonicznie. Oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty.

 Oferent przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji w wysokości 3- krotnego czynszu najmu + obowiązujący podatek VAT.

 

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.