Wynajem lokali usługowych i miejsc parkingowych


Wynajem lokali usługowych

Lokal usługowy nr 3 przy ul. Grodzkiej 8

Data zakończenia inwestycji
2024
Opis

Lokal usługowy nr 3 zlokalizowany jest na parterze w budynku przy ul. Grodzkiej 8 w Płocku. Jest lokalem samodzielnym przeznaczonym na cele niemieszkalne, usługowo - handlowe. Wejście do lokalu od strony ul. Małachowskiego. Lokal o łącznej powierzchni 51,30 m2.

W lokalu usługowym znajdują się następujące pomieszczenia:

- sala główna – 48,39 m2

- w.c. – 2,91 m2

 Urządzenia techniczne w lokalu usługowym:

- instalacja elektryczna,

- instalacja wody zimnej i ciepłej,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacje teletechniczne – światłowód, tv naziemna.

W pomieszczeniu w.c. zamontowany system wentylacji mechanicznej jednorurowej wywiewnej z wentylatorami natynkowymi. Świeże powietrze doprowadzane jest do lokali za pomocą nawiewników okiennych.

Dla lokalu użytkowego przewidziano możliwość wykonania wentylacji przez zaprojektowanie kanałów odprowadzających powietrze zużyte na zewnątrz budynku (centrala wentylacyjna – projekt i wykonanie po stronie najemcy).

Stawka miesięcznego czynszu wynosi 50 zł netto/m2, co stanowi kwotę w wysokości 2.565,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Oprócz czynszu najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją lokalu, w szczególności koszty: wody, ścieków, abonamentu za wodę, energii cieplej i  energii elektrycznej.

Lokalizacja
Płock, Stare Miasto, Grodzka
Kontakt

Zachęcamy do oględzin lokalu po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Wszelkie szczegóły dostępne pod numerem telefonu: 24 367-68-46