Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie do składania ofert pisemnych na używanych składników majątkowych spółki

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na używanych składników majątkowych ruchomych.

Przedmiotem oferowanym do sprzedaży jest używanych składników majątkowych ruchomych Spółki, które zostały zakupione przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. w 2015 r. i 2016 r. na potrzeby wyposażenia własnego obiektu:  

  • Agregat chłodniczy
  • Elementy lodowiska mobilnego/składanego sezonowego
  • Ogrodzenie wielofunkcyjne / mobilne

Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2024 roku do godz. 12:00 w siedzibie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., 09-400 Płock pl. Stary Rynek 5 lok. 6A .

W toku postępowania wpłynęły 2 oferty. W dniu 30/01/2024r o godz. 14.00 w siedzibie Spółki nastąpiło otwarcie ofert. Protokół z otwarcia dostępny w załączeniu.