Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.: "Obsługa szaletu miejskiego "Łazienki Grodzkie"zlokalizowanego w Płocku przy ul. Grodzkiej 1"

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której znajdują się wszelkie dokumenty dotyczące postępowania (prosimy skopiować adres strony i wkleić w przeglądarkę):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2eb4706c-b119-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Termin składania ofert do dnia: 24.01.2024 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Platforma e- Zamówienia

Termin otwarcia ofert: 24.01.2024 r. o godzinie 10:20.

Termin związania ofertą: 30 dni, do dnia 22.02.2024 r.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00033911