Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.: "Dostawa oleju opałowego do kotłowni w zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku (kotłownia ul. Cicha 12A) w roku 2023/2024"

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której znajdują się wszelkie dokumenty dotyczące postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2f2c1ac-5d29-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Termin składania ofert do dnia: 05.10.2023 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Platforma e- Zamówienia

Termin otwarcia ofert: 05.10.2023 r. o godzinie 10:20.

Termin związania ofertą: 30 dni, do dnia 03.11.2023 r.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416490