Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

PRZETARG PROWADZONY W DRODZE PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W BUDYNKU PRZY UL. STARY RYNEK 19 W PŁOCKU

OGŁOSZENIE

ZARZĄD AGENCJI REWITALIZACJI STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

PLAC STARY RYNEK 5 lok. 6A , 09-400 PŁOCK

 

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 74,48 m2, położonego w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Stary Rynek 19.

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość lokalowa położona jest w mieście Płocku, województwo mazowieckie. Działka nr 707/6 zlokalizowana jest przy ul. Stary Rynek w obrębie – Śródmieście. Sposób korzystania z nieruchomości – budynek mieszkalno-usługowy.

Kamienica w której zlokalizowane jest przedmiotowe mieszkanie położona jest w zabudowie pierzejowej Starego Rynku. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej w XIX wieku, w 1962 r. został wpisany indywidualnie do rejestru zabytków pod nr 124/534/62W.

Kamienica posiada trzy pełne kondygnacje naziemne i jedną w poddaszu nieużytkowym. Posiada także częściowe podpiwniczenie.

Program funkcjonalny budynku przedstawia się następująco:

- piwnica – pomieszczenia kotłowni i magazynku,

- parter – lokal gastronomiczny,

- I piętro – mieszkanie nr 1,

- II piętro – mieszkanie nr 2,

- poddasze nieużytkowe – kondygnacja jednoprzestrzenna z elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej,

- komunikacja – wejście z ogólnodostępnej klatki schodowej.

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., teleinformatykę, instalację wentylacji grawitacyjnej.

 

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 74,48 m2

położony jest na II piętrze budynku, składa się z następujących pomieszczeń:

 

pokój 1                                   powierzchnia 19,87 m2

pokój 2                                   powierzchnia 18,93 m2

pokój 3                                   powierzchnia 11,25 m2

kuchnia                                   powierzchnia 13,77 m2

łazienka                                  powierzchnia 2,80 m2

korytarz                                  powierzchnia 7,86 m2

 

Dane techniczne lokalu:

- powierzchnia użytkowa mieszkalna: 74,48 m2 ,

- udział w części wspólnej budynku w wysokości 10108/25901 oraz udział w gruncie w wysokości 10108/25901

- standard wykończenia – dostateczny

 

Wraz z nabyciem mieszkania nabywca otrzyma prawo wyłącznego korzystania z poddasza nieużytkowego.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 185.200,00 zł, ( 185.200,00 zł netto - Zwolnione z podatku VAT na podstawie artykułu 43 ust. 1 pkt.10,10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 25.03.2019 r. godz. 15:30 na konto Spółki ARS w banku Pekao S.A., nr konta 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z regulaminem przetargu i złożą stosowne oświadczenie.

 

UWAGA:

Gminie - Miastu Płock przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A III piętro - sala konferencyjna w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 11.00.

Oferent powinien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, odpis z właściwej ewidencji działalności, odpis z KRS, ewentualne pełnomocnictwo.
  2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Dowód wniesienia wadium.
  4. Numer konta, na które ma być zwrócone wadium.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, ARS Spółka z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Spółki w Płocku, Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A, w terminie uzgodnionym telefonicznie (024) 367-68-43, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. 

 

Ogłoszenie

Regulamin

Oświadczenie