Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

Przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku Synagogalna 4

OGŁOSZENIE

ZARZĄD  AGENCJI  REWITALIZACJI  STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

PLAC STARY RYNEK 5 lok. 6A , 09-400 PŁOCK

 

ogłasza  publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 16, położonego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Synagogalnej 4.

 

Opis nieruchomości

 

             Nieruchomość lokalowa położona jest w mieście Płocku, województwo mazowieckie. Działka nr 1385/2 zlokalizowana jest przy ul. Synagogalnej  w obrębie  – Śródmieście. Sposób korzystania z nieruchomości  – tereny mieszkaniowe.

Budynek został oddany do użytku w 2015 r. Wykonany w technologii żelbetowej. Jest to obiekt czterokondygnacyjny, jednoklatkowy, z parkingiem podziemnym. Budynek posiada windę

 Lokal posiada następujące urządzenia techniczne: instalacja elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja c.o., kanalizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna wywiewna kuchni i łazienki.

            

Lokal mieszkalny nr 16 położony jest na II piętrze budynku, składa się z następujących pomieszczeń:

 

pokój dzienny z aneksem kuchennym                                                                          powierzchnia 35,32 m2

garderoba                                                                                                                  powierzchnia 3,86 m2

łazienka                                                                                                                     powierzchnia 6,14 m2

korytarz                                                                                                                     powierzchnia 8,14 m2

 

Dane techniczne lokalu:

- powierzchnia użytkowa mieszkalna: 53,46 m2 ,

- udział w części wspólnej budynku w wysokości 5346/280634 oraz udział w gruncie w wysokości 5346/280634.

- standard wykończenia – deweloperski

 

Cena  wywoławcza brutto wynosi 212.394,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 26.06.2017 r. godz. 15:30 na konto Spółki ARS w banku Pekao S.A., nr konta 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z regulaminem przetargu i złożą stosowne oświadczenie.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A III piętro - sala konferencyjna w dniu 27 czerwca 2017 r.  o godz. 12.00.

 

Oferent powinien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, odpis z właściwej ewidencji działalności, odpis z KRS, ewentualne pełnomocnictwo.
  2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Dowód wniesienia wadium.
  4. Numer konta, na które ma być zwrócone wadium.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, ARS Spółka z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Spółki w Płocku, Pl. Stary Rynek  5 lok. 6A, w terminie uzgodnionym telefonicznie (024) 367-68-43, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.