Inwestycje


Inwestycje zrealizowane

Parking Tumska 13/Kaczmarskiego


Status: Zrealizowany

Data realizacji: 2018-12-11

Budowa parkingu samochodowego z niezbędną infrastrukturą techniczną - siecią kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem terenu. Zakończono budowę parkingu. Powstało łącznie 95 miejsc parkingowych (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych). Parking obsługiwany jest przez system parkingowy - terminale wjazd / wyjazd, szlabany, karty płatnicze.