Podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji Kina Letniego

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie organizacji Kina Letniego na Placu Starego Rynku w Płocku:

- firmie Recon

- firmie Mark – Gaz

- firmie Zerke

- Płockiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. – SITA.