Informacja uzupełniająca do przetargu nieograniczonego na przebudowę lokalu usługowego Synagogalna 4

 Płock, dnia 19.02.2016r.

 

 

 Informacja uzupełniająca do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym „przebudowy jednoprzestrzennego lokalu usługowego zlokalizowanego w parterze budynku mieszkalno – usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi przewidzianą do realizacji w Płocku przy ul. Synagogalnej 4 na działce o numerze ewidencyjnym 1385/2”.
               

 

W instalacji klimatyzacji należy przyjąć jednostki w systemie VRV lub VRF i zakończyć zaworami odcinającymi w obrębie lokali.