Informacja do przetargu nieogrniczonego na roboty budowlane- przebudowa kamienicy Grodzka 1

Informacja dotycząca okazania nieruchomości.

Agencja Rewitalizacji Starówki „ARS” Sp. z o. o., jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową – szalet miejski, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Grodzkiej 1 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 726/5”, informuje iż w związku z licznymi zapytaniami oraz z faktem że budynek Grodzka 1 jest wyłączony z użytkowania i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, istnieje możliwość okazania przedmiotowej nieruchomości od dnia 10.02.2016 r. do dnia 12.02.2016 r. – w godzinach od 10:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr telefonu: (0-24) 367-68-43.