Przetarg nieogrniczony na roboty budowlane- przebudowa kamienicy Grodzka 1

W dniu dzisiejszym 28.01.2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową - szalet miejski, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Grodzkiej 1 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 726/5, więcej informacji w zakładce PRZETARGI