Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. w załaczeniu