Zaproszenie na szkolenie "Obowiązki podatkowe wspólnot mieszkaniowych...”

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp z o.o. zaprasza na szkolenie

„Obowiązki podatkowe wspólnot mieszkaniowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka”

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych i podatkowych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów oraz praktyce.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pragnących ugruntować swoją wiedzę z zakresu zobowiązań podatkowych wspólnot mieszkaniowych, zarządców i administratorów nieruchomości, ale także dla osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, zainteresowanych ta tematyką pracowników urzędów gmin oraz dla podmiotów mających udział we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali, a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

Szkolenie poprowadzi Eugenia Śleszyńska.

  • Wykładowca specjalizujący się w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości;
  • Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców nieruchomości;
  • Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych;
  • Autorka wielu książek: „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”; „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”;„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”; „Nieruchomości, zagadnienia prawne i zarząd”.

Szkolenie odbędzie się 23 marca 2020 roku w godzinach 9:00-15:00 w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA ul. Synagogalna 4 w Płocku.

Koszt szkolenia to 250,00 zł netto* + podatek VAT. Cena obejmuje drukowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, certyfikat udziału oraz możliwość konsultacji. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.

* Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku gdy szkolenie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@przetwornia.eu lub faksem +48 24 367 68 50 oraz terminowe dokonanie płatności do 19.03.2020r. Faktury będą do odbioru w dniu szkolenia.

Wszelkie szczegóły i informacje dostępne są na stronie:

 http://www.przetwornia.eu/szkolenie-obowiazki-podatkowe-wspolnot-mieszkaniowych-prawo-orzecznictwo-praktyka/