Zaproszenie na szkolenie "Ustawa o dostępności cyfrowej. Nowe wymogi dla BIP"

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie.

Zapraszamy wszystkie osoby, które w jednostkach wykonujących zadania publiczne (urzędy, firmy i instytucje publiczne) są odpowiedzialne za rozwój i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej na szkolenie. Pozwoli ono na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie zmian w przepisach oraz zastosowanie ich w praktyce.

Szkolenie poprowadzi ekspert w zakresie BIP inż. Rafał Kula.

Szkolenie odbędzie się 15 października 2019 w godzinach 9:00-15:00 w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA ul. Synagogalna 4 w Płocku.

Koszt szkolenia to 250,00 zł netto* + podatek VAT. Cena obejmuje drukowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, certyfikat udziału oraz możliwość konsultacji. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.

* Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku gdy szkolenie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Możliwe do uzyskania rabaty:

  • 10% przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z tej samej instytucji.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@przetwornia.eu lub faksem +48 24 367 68 50 oraz terminowe dokonanie płatności do 11.10.2019r. Faktury będą do odbioru w dniu szkolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy :

PKO S.A. 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152

Wszelkie informacje o szkoleniu dostępne są na stronie http://www.przetwornia.eu/5237-2/

Informacji o szkoleniu udzielimy Państwu również pod numerem telefonu 24 366 61 54 oraz e-mail: biuro@przetwornia.eu