Zaproszenie do udziału w Targach

Zaproszenie do udziału w Targach

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. serdecznie zaprasza kluby i stowarzyszenia sportowe oraz instytucje oświatowo-kulturalne do zaprezentowania swojej oferty organizacji czasu wolnego dla płocczan w ramach imprezy organizowanej w dniach 7-8-9 września 2018 roku „Od przedszkola do seniora- Targi Wolnego Czasu”. Celem imprezy jest zapoznanie mieszkańców Płocka i okolic z lokalną ofertą zajęć edukacyjno- kulturalnych na rok szkolny 2018/2019.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w targach upływa w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.