Inwestycje


Inwestycje planowane

GRODZKA 8


Status: Planowany

Data realizacji: rok 2020

Projekt zakłada prawie całkowitą rozbiórkę budynku frontowego i oficyn. Zachowane pozostają tylko piwnice pod kamienicą oraz jej ściana frontowa. Pozostała część budynku ulega rozbiórce i ponownej rekonstrukcji z zachowaniem odpowiedniej proporcji drzwi i okien oraz detali architektonicznych. Przedmiotem projektu jest rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy ul. Grodzkiej 8 oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze na funkcję usługową a na pozostałych kondygnacjach na funkcję mieszkalną, budowie nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garażami na poziomie parteru, w części oficyny od ul. Małachowskiego z lokalem usługowym na parterze

Projekt zakłada prawie całkowitą rozbiórkę budynku frontowego i oficyn. Zachowane pozostają tylko piwnice pod kamienicą oraz jej ściana frontowa. Pozostała część budynku ulega rozbiórce i ponownej rekonstrukcji z zachowaniem odpowiedniej proporcji drzwi i okien oraz detali architektonicznych.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy ul. Grodzkiej 8 oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze na funkcję usługową a na pozostałych kondygnacjach na funkcję mieszkalną, budowie nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garażami na poziomie parteru, w części oficyny od ul. Małachowskiego z lokalem usługowym na parterze