Bezpłatne warsztaty „Nowe regulacje antykorupcyjne – wymogi i ryzyka dla firm”

Już 9 marca 2018 r. w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące ustawy o jawności życia publicznego. Według jej założeń wszystkie średnie i duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Każda firma będzie zobligowana do wdrożenia tzw. Pakietu antykorupcyjnego. Wdrożenie Pakietu zapobiegania korupcji będzie podstawą do ochrony przedsiębiorstwa przed zaplanowanymi w ustawie sankcjami (kara finansowa do 10 mln złotych oraz wykluczenie z zamówień publicznych na okres 5 lat) za niestosowanie procedur antykorupcyjnych, pozorowanie tych działań lub ich nieskuteczność.
Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 marca 2018 roku. Czas na dostosowanie do nowej regulacji wyniesie tylko 6 miesięcy. Będzie to z pewnością duże wyzwanie organizacyjne, techniczne i kadrowe dla przedsiębiorstw.
Będzie to 2 godzinny warsztat, podczas którego zostanie przybliżona tematyka planowanej ustawy o jawności życia publicznego w kontekście wyzwań i obowiązków, jakie stawia ona przed firmami sektora prywatnego. Zostaną wskazane rekomendacje, jak skutecznie przygotować odpowiednie procedury antykorupcyjne oraz pozostałe działania zdefiniowane w
ustawie o jawności życia publicznego.
Po wprowadzeniu w życie ustawy o jawności życia publicznego będzie niewiele czasu na dostosowanie firmy do jej wymogów. Dlatego serdecznie zapraszamy i zachęcamy douczestnictwa w spotkaniu.

 

Warsztaty odbędą się 9 marca 2018 r. o godz. 11.00 – 13.00
w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” w Płocku ul. Synagogalna 4
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 5 marca br. poprzez przesłanie formularza zgłoszenia (do pobrania także w zakładce "dokumenty do pobrania").
pod nr fax . 24 367 68 50 lub e-mailem: biuro@przetwornia.eu

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!